خرید | فروش | تبلیغات | تبلیغ | آگهی | خرید و فروش | فروش و خرید | خرید و فروش سایت | خرید و فروش پیج اینستاگرام | خرید و فروش کانال تلگرام | city20.ir | www.city20.ir

مرجع خرید و فروش، آگهی و تبلیغات |20 شهر | www.city20.ir0 || $read_file != ''){ $split_file = explode('|', $read_file); //print_r($split_file); $modify = $split_file[31]; //اگر تاریخ آخرین ویرایش برابر تاریخ امروز نبود if($modify != $today){ $today_visit = 1; if($modify == $yesterday){ $yesterday_visit = $split_file[0]; } else{ $yesterday_visit = 0; } $week_visit += $today_visit + $yesterday_visit; $month_visit += $today_visit + $yesterday_visit; for($i = 2; $i < 30; $i++) { $month_str .= $split_file[$i - 1]; if($i < 29) { $month_str .= '|'; } if($i < 8) { $week_visit += $split_file[$i - 1]; } $month_visit += $split_file[$i - 1]; } $total_visit = $split_file[30] + 1; $last_modify = $today; } //اگر تاریخ آخرین ویرایش برابر امروز بود else{ $today_visit = $split_file[0] + 1; $yesterday_visit = $split_file[1]; $week_visit += $today_visit + $yesterday_visit; $month_visit += $today_visit + $yesterday_visit; for($i = 2; $i < 30; $i++) { $month_str .= $split_file[$i]; if($i < 29) { $month_str .= '|'; } if($i < 8) { $week_visit += $split_file[$i]; } $month_visit += $split_file[$i]; } $total_visit = $split_file[30] + 1; $last_modify = $today; } } //اگر فایل خالی بود else{ $today_visit = 1; $yesterday_visit = 0; $week_visit = 1; $month_visit = 1; for($i = 2; $i < 30; $i++) { $month_str .= '0'; if($i < 29) { $month_str .= '|'; } } $total_visit = 1; $last_modify = $today; } //نوشتن آمار جدید در فایل $file_src_handle = fopen($file_src, 'w+'); $visit_data = $today_visit . '|' . $yesterday_visit . '|' . $month_str . '|' . $total_visit . '|' . $last_modify; fwrite($file_src_handle, $visit_data); fclose($file_src_handle); //محاسبه تعداد کاربران آنلاین $config_array = array( 'user_time' => date("YmdHis", time() + $time_zone), 'user_ip' => $_SERVER['REMOTE_ADDR'], 'file_name' => 'svo.txt' ); chmod($config_array['file_name'], 0755); //خواندن اطلاعات فایل $online_file = file_get_contents($config_array['file_name']); //تجزیه به آرایه $online_file = explode("\r\n", $online_file); //حذف مقادیر خالی foreach($online_file as $key=> $value){ if(is_null($value) || $value == ''){ unset($online_file[$key]); } } //حذف آی پی های قدیمی و آی پی فعلی foreach($online_file as $key=> $value){ $user_ip_time = explode("|", $value); if($user_ip_time[1] <= date("YmdHis", time() + $time_zone - 10)){ unset($online_file[$key]); } if($user_ip_time[0] == $config_array['user_ip']){ unset($online_file[$key]); } } //محاسبه تعداد افراد آنلاین $online = 1; foreach($online_file as $online_users){ $user_ip_time = explode("|", $online_users); if($user_ip_time[1] >= date("YmdHis", time() + $time_zone - 10)){ $online++; } } //آمار کاربرانی که آنلاین هستند به اضافه کاربر فعلی $new_online = $config_array['user_ip'] . "|" . $config_array['user_time'] . "\r\n";; foreach($online_file as $key=> $value){ $new_online .= $value . "\r\n"; } //نوشتن آمار جدید در فایل $file_src_handle = fopen($config_array['file_name'], 'w+'); fwrite($file_src_handle, $new_online); fclose($file_src_handle); //گرفتن خروجی echo '
فهرست آمار بازدیدها :
بازدید امروز: ' . $today_visit . '
بازدید دیروز: ' . $yesterday_visit . '
بازدید هفته: ' . $week_visit . '
بازدید ماه: ' . $month_visit . '
بازدید کل: ' . $total_visit . '
افراد آنلاین: ' . $online . '
'; ?>اين سايت در چارچوب قوانين جمهوري اسلامی ايران فعاليت مي نمايد و سايت های انتخاب شده نيز بر اين اساس هستند، به دليل متغيير بودن مطالب سايت ها و همچنين گستردگی آنها بررسی دائمی محتوای سايت ها غير ممكن است، لذا در صورت مشاهده مطالب خلاف قانون، شرع، اخلاق و يا فيلتر شدن يک سايت، لطفا مراتب را به واتساپ زير اطلاع دهيد؛ بديهی است سایت ما هيچ گونه مسئوليتی در قبال محتويات سايت های لينک شده نخواهد داشت .


واتساپ: 09905745801